Få 3 gratis tilbud

Få 3 gratis tilbud

Gulvafslibning tilbud

Gulvafslibning Århus: Bygningskrav og brandrisiko

Bygningskrav, brandrisiko, installationer og transport

Gulvafslibning Århus: Det er af stor betydning, at tørreanlægget udføres velisoleret for at undgå for store varmetab og uensartet temperatur og fugtighed. Især ydervægge og loft bør isoleres godt, men også under gulvet bør der lægges f. eks. et slaggelag til isolering. Det er en kendt sag, at fugtighed nedsætter varmeisolationsevnen for de fleste materialer. Modtag 3 gratis gulvafslibningstilbud i Århus i løbet af 2-3 dage. Ved en temperaturforskel mellem inder- og ydersiden af en væg vil fugtigheden vandre fra det varme mod det kolde sted. På denne måde kan der ske en fuldstændig gennemvædning af væggen.

Billig gulvafslibning Århus - Bestil 3 absolut gratis tilbud

For at forhindre en sådan kraftig nedsættelse af isolationsevnen og samtidig modvirke tæring, er det nødvendigt at isolere godt mod fugtgennemtrængning. Vandringen af fugtigheden sker som nævnt indefra og udefter. Isoleringen skal derfor finde sted på indersiden af tørreanlæggene. Det sker bedst ved, at vægge og loft stryges med en speciel asfalt. Denne asfalt skal kunne modstå syredampene, de relativt høje temperaturer og den vekslende fugtighed, uden at blive sprød. Man må aldrig isolere ydersiden af væggen, da en fuldstændig tætning mod fugtighed indvendig er umulig. Den fugtighed, der trods isoleringen trænger igennem, skal have mulighed for uhindret at fordampe fra ydersiden.

Få 3 tilbud på billig gulvafslibning i Århus

På internetportalen Gulvafslibningsguiden.dk får du nemt 3 fantastisk billige tilbud på seriøs og professionel gulvafslibning i din by – gratis og hurtigt. Udfyld webskemaet online på 2-4 minutter på Århus Gulvafslibningsguiden.dk og modtag i løbet af nogle dage 3 eminente tilbud på gulvafslibning med 24-25 procents rabat.

Væggene udføres normalt af beton eller hårdtbrændte mursten, udmuret med cementmørtel. I det første tilfælde anvendes oftest letbetonsten til isolering udvendig, forsynet med pudslag. Loftet udføres som regel af beton eller som hulstensdæk, og isoleringen sker med slagger eller lignende materiale. Loftet bør isoleres bedre end ydervæggene for at modvirke enhver form for kondensdannelse, der kan resultere i, at vandet drypper ned på de øverste lag. Det kan ikke anbefales at pudse væggen indvendig; ved murede vægge er det bedste en berapning, da pudsen meget hurtigt skaller af, hvorefter asfaltisoleringen ikke er effektiv.

Fugerne skal være temperatur tætte

Er anlægget blot af nogenlunde størrelse, er det nødvendigt bygningsmæssigt at dele det op i mindre enheder ved at anbringe fuger i vægge og lofter. Herved undgås revnedannelser i beton og murværk. Fugerne skal være tætte for gennemgang af luft. De skal tillade den mindre forskydning af bygningsdelene, der fremkommer ved udvidelse og sammentrækning af materialet under de vekslende temperaturforhold. Af hensyn til brandfaren er det ikke herhjemme tilladt at anvende træ til opføring af tørreanlæg. Det er et synspunkt, der ikke helt deles af udenlandske eksperter, når det gælder anlæg med lavere temperaturer.

Det er en almindelig opfattelse, at brandrisikoen er stor ved tørreanlæg. Da der herhjemme stilles ret store krav til udførelsen, hvad angår anvendelse af brandfrit materiale til opførelsen, kan man dog ikke sige, at den er meget større end de øvrige lokaler i en træindustriel virksomhed. En forudsætning herfor er naturligvis, at anlægget holdes rent og materialet i god orden. De almindeligste årsager til ildebrande i tørreanlæg er dårlige installationer, overhedede lejer og aksler, samt den normale risiko for ildspåsættelse fra bevægelige dele.

Træstykker eller flis kan deformere propelvinger

Som eksempel på det sidste kan nævnes, at træstykker eller flis kan deformere propelvinger, der herefter evt. kommer i berøring med de omsluttende dele. Dette kan forårsage gnistdannelse eller friktionsvarme. I den forbindelse skal det også nævnes, at tørt træstøv kan antændes ved berøring med f. eks. dampledninger med relativ høj temperatur. Kabler for el-installationer bør så vidt muligt lægges uden for tørrekammeret. I øvrigt giver det en god sikkerhed at installere en termostat, der slår alarm, såfremt temperaturen stiger f. eks. 10-20 C over den maksimale temperatur, man arbejder med.

Indsend din gulvafslibning opgave i dag

Hvad der ovenfor er nævnt om isolering og konstruktion af vægge og lofter, gælder i lige så høj grad for porte og døre. Portene udføres ofte af træ med beklædning af rustbestandig plade. Det bedste er en jernramme, beklædt på begge sider med asbest- og aluminiumplade, hvor rummet mellem inder- og yderbeklædningen fyldes ud med isolerende materiale, f. eks. glasuld eller kork. En gulvsliber i Århus løser alle dine gulvproblemer. Det er vigtigt, at døren er meget stabil mod kastninger og slutter tæt til væggen, låsetøjet og hængsler skal derfor være kraftige.

Har man to eller flere porte, bør man konstruere ophængningen således, at porten ved sin egen vægt trykkes mod en tætningsliste i karmen. På- og afsætningen sker med en speciel løfteanordning, der kører på en skinne over porten. Af hensyn til kravet om, at praktisk talt ensartet luft møder træet over hele anlægget, bør varmefladerne eller varmerørene være anbragt således. Hele den cirkulerende luftmængde skal passere forbi dem, enten i et begrænset areal lige efter ventilatoren eller f. eks. over en fordelingskanal for hele luftmængden.

Billig gulvafslibning Århus - Bestil 3 absolut gratis tilbud

3 thoughts on “Gulvafslibning Århus: Bygningskrav og brandrisiko

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *