Få 3 gratis tilbud

Få 3 gratis tilbud

Boligtilbud

Billig forsikring – Vælg blandt 3 gratis tilbud

De konkurrerende forsikring selskaber sætter en frisk pris på din opgave, og så kan du bagefter frit vælge det bedste forsikringstilbud. En 100 % gratis og fantastisk knaldgod forsikring ydelse fra 3forsikringstilbud.dk til priser, der er til fordel for jer. Sådan kommer du trygt i mål med fx hundeforsikring og sælgeransvarsforsikring.

Det er ofte ganske besværligt at stå med opgaven selv – få i stedet to-tre fyldestgørende forsikringsmægler specialtilbud. 3forsikringstilbud.dk garanterer raffinerede tjenester indenfor kategorien “Få 3 tilbud“, når det gælder distinkte tilbud på ordentligt forsikring bistand. Det vil lønne sig i din privatøkonomi – Spar let gode penge nu (omkring 61%).

Modtag 3 gratis tilbud på forsikring

Firmaerne byder løs på din opgave, og så kan du herefter frit beslutte dig for det bedste forsikringstilbud. Alle vores energiske eksperter er faguddannede og går op i både håndelag og overraskende saglig kundefeedback. Du beskriver bare forsikring opgaven i kontaktskemaet så tager vi hånd om resten. Du vil nu blive kontaktet af op til tre forsikringsselskaber, der hver især giver deres bud.

Skattesiden

Principielt var det alene afkastet ud over den af inflationen forårsagede værdiforringelse, der skulle beskattes. Det skulle således være muligt at opnå en afgiftsfri forrentning på 31 % p.a., mens altså yderligere afkast skulle inddrages. Realrenteafgiften blev en væsentlig indtægtskilde for statskassen. I årene 1984-99 var statskassens samlede provenu herfra således over en kvart billion kroner. I 1998 blev det ved den såkaldte Pinsepakke besluttet at erstatte realrenteafgiften med en nominel pensionsafkastbeskatning med virkning fra 2000. Det skete formentlig reelt, fordi der med det forventede lave fremtidige renteniveau ellers var tale om, at statens provenu fra denne indtægtskilde ville falde og evt. helt forsvinde.

Forskellige afgørelser

En dyrlæge havde den 2. oktober 1936 underskrevet en begæring om livsforsikring, men fandtes ikke bundet, da der hengik et halvt år, inden selskabets accept forelå. 

AK 1981: En mand underskrev og fremsendte den 6. april 1978 en begæring om tegning af kombineret familie- og husejerforsikring. Selskabet fremsendte hele policen den 15. februar 1979. lndsenderen af begæringen hævdede herefter, at der ikke var indgået nogen aftale på grund af forsinket accept fra selskabets side, og heri fik han medhold. Hvis selskabets accept (policen med tilhørende forsikringsvilkår) ikke stemmer overens med tilbuddet (forsikringsbegæringen), må der sondres mellem tilfælde, hvor policen og vilkårene stiller forsikringstageren dårligere end begæringen og tilfælde, hvor policen og vilkårene stiller forsikringstageren bedre end begæringen. Hvis policen og vilkårene stiller forsikringstageren dårligere end begæringen, er det hovedreglen, at der ikke er indgået nogen aftale, jfr. Aftaleloven § 6, stk. 1.

U 1969.953: En autolakerer havde til et selskab indsendt en begæring om tegning af en 10-årig dagpengeforsikring for ulykkes- og sygdomstilfælde. Selskabet fremsendte kort efter en police, der imidlertid i modsætning til begæringen indeholdt forskellige bestemmelser, som begrænsede selskabets ansvar. Selskabet havde bl.a. forbeholdt sig ansvarsfrihed for skader opstået under udøvelse af sport i foreninger eller under flyvning. Da policen ikke stemte overens med begæringen, antoges autolakereren at være løst fra begæringen. Der var altså ikke indgået nogen aftale. Hvis selskabet er gået ud fra, at policen og vilkårene er i overensstemmelse med begæringen, og forsikringstageren har måttet indse dette, bliver han dog bundet af policen og vilkårene, hvis han ikke reklamerer uden ugrundet ophold, jfr. Aftaleloven § 6, stk. 2. Der er altså indgået en aftale, men på de vilkår, der står anført i policen og vilkårene.

One thought on “Billig forsikring – Vælg blandt 3 gratis tilbud

Lukket for kommentarer.